Pamela & Fernando

Karibe Hotel, Pétion-Ville, Haiti - Jun. 20th, 2016